สมัครบัตรเครดิตแบบไหน ถึงเหมาะกับเรา

สมัครบัตรเครดิตแบบไหน ถึงเหมาะกับเรา

บัตรเครดิต คือกระเป๋าเงินอิเลคโทรนิคแบบใหม่ ทำให้ปัจจุบันคนเรามีความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น รวมทั้งบริการต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดโปรโมชั่น ส่วนลด และสิทธิพิเศษต่างๆ การใชับัตรเครดิตเปรียบเสมือนการยืมเงินธนาคารมาใช้ก่อน ในวงเงินจำกัด ที่เราไปเปิดในตอนสมัครบัตรเครดิตของธนาคารนั้นๆ แล้วเมื่อถึงเดือน ก็ต้องไปชำระในส่วนที่เราได้ใช้จ่ายไป ฉะนั้นก่อนทีเราจะสมัครบัตรเครดิต ควรจะศึกษาพิจารณารายละเอียด และสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตนั้นๆ เพื่อที่เราจะได้รับผลประโยชน์ของการใช้บัตรเครดิตนั้นๆ ในการสมัครบัตรเครดิตจึงควรพิจารณาว่าบัตรเครดิตแบบไหนที่เหมาะกับเรา และสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบัตรเครดิตนั้นๆ ก่อนที่เราจะตัดสินใจจะสมัครบัตรเครดิต เราควรพิจารณาสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะได้ใช้บัตรเครดิตตอบสนองตามความต้องการของเรา และได้รับประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิต มีดังนี้

⒈ การใช้ชีวิตประจำวันของเรา

การที่เราใช้ชีวิตประจำวันปรกติก็ดี แต่จะดีกว่าไหม? ถ้าหากเราได้รับส่วนลด สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตตามร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ปั้มน้ำมัน โรงแรมที่พัก สายการบิน หรืออื่นๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การเลือกสมัครใช้บัตรเครดิต จึงควรคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วย เพราะรูปแบบบัตรเครดิตต่างๆ มีส่วนลดหรือสิทธิพิเศษที่แตกต่างกันไป จึงมีส่วนช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกสมัครบัตรเครดิตในรูปแบบที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ เป็นต้นว่า การเดินทาง หากอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่บ่อยๆ เราควรพิจารณาบัตรเครดิตประเภทใดที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางของเรา การได้รับคะแนนสะสมในการใช้บริการของสายการบิน การได้ส่วนลดจากโรงแรมที่พัก หรือการได้ส่วนลดจากการเติมน้ำมัน

⒉ สิทธิพิเศษและผลประโยชน์จากบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษและผลประโยชน์จากบัตรเครดิตนั้นๆ ย่อมเป็นผลประโยชน์ที่เราควรจะได้รับ ฉะนั้นเราควรจะดูว่าบัตรเครดิตแบบใดที่สามารถตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของเรามากที่สุด เช่นโปรโมชั่นสายการบิน หากเราต้องเดินทางบ่อย โปรโมชั่นร้านอาหาร หากเราเป็นคนชอบรับประทาน โปรโมชั่นห้างสรรพสินค้า เหมาะกับนักช๊อปปิ๊ง ส่วนลดในการเติมน้ำมัน หากเราใช้รถบ่อย และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากโปรโมชั่นและ สิทธิพิเศษของบัตรเครดิต ยังมีการได้รับคะแนนสะสมเพื่อแลกของกำนัล เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า ตั๋วเครื่องบิน และอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เราควรที่จะเลือกสมัครบัตรเครดิตในแบบที่ให้สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้มากที่สุด เพื่อที่เราจะได้รับสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ชองบัตรเครดิตที่เราสมัครนั้นได้มากที่สุด ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบการจัดโปรโมชั่น การให้สิทธิพิเศษของคนที่ถือบัตรเครดิตนั้นๆ

⒊ ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรเครดิตย่อมมีค่าธรรมเนียมรายปีที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งแบบเสียค่าธรรมเนียมรายปี และไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปี ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขของบัตรเครดิตประเภทนั้นๆ เราควรที่จะสมัครบัตรเครดิตแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปี แต่อาจจะมีโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษน้อยกว่าบัตรเครดิตที่เสียค่าธรรมเนียมรายปี นอกจากนี้เราอาจจะสมัครบัตรเครดิตแบบเสียค่าธรรมรายปี แต่มีเงื่อนไขในการสมัคร เป็นต้นว่า สมัครบัตรเครดิตแบบเสียค่าธรรมเนียมรายปี แต่ถ้าหากสมัครตั้งวันที่.... จนถึงวันที่... จะไม่เสียค่าธรรมเนียม (ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี) หรือมีเงื่อนไขที่ว่า หากสมัครบัตรเครดิตแบบเสียรายปี ผ่านทางอินเตอร์เน็ต จะไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปี เป็นต้น

⒋ วงเงินในบัตรเครดิต

วงเงินในบัตรเครดิตเป็นสิ่งที่เราควรคำนวณให้เหมาะสมกับรายรับของเราในแต่ละเดือน หรือกล่าวแบบง่ายๆ ไม่ควรให้เกินเงินเดือนที่เราได้รับ การที่มีวงเงินมาก อาจจะทำให้มีปัญหาตามมา อาทิเราใช้จ่ายจนเกินตัวได้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเงินไม่มีจ่ายเมื่อถึงกำหนดที่ต้องชำระ และถึงแม้ว่าเราจะสามารถผ่อนจ่ายเป็นงวดๆ ได้ อาจจะทำให้เราเสียดอกเบี้ยโดยใช่เหตุ

⒌ ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน ของบัตรเครดิตมีช่องทางที่ชำระเงินแตกต่างกันไป บัตรเครดิดบางประเภทมีช่องทางการชำระเงินน้อย แต่บัตรเครดิดบางประเภทมีช่องทางการชำระเงินมาก เราควรเลือกสมัครบัตรเครดิตที่มีช่องทางที่ให้เราชำระเงินมากๆ และช่องทางที่หลากหลาย เพื่อเป็นการง่ายและสะดวกในการชำระเงินของเรา เช่น จุดเซอร์วิส เซเว่น ตู้เอทีเอ็มต่างๆ และช่องทางอินเตอร์เน็ต การที่บัตรเครดิตมีช่องทางชำระเงินมาก ทำให้เราสะดวกสบาย และสามารถเลือกชำระเงินที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระเงินก็ได้

⒍ บริการเสริมของบัตรเครดิต

เราควรเลือกบัตรเครดิตที่มีบริการรเสริม เช่นบริการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อที่เราจะได้รู้การเคลื่อนไหวเงินในบัตรเครดิตของเรา การใช้จ่ายของตัวเรา ทำให้เราไม่เป็นคนสุรุ่ยสุร่าย อีกทั้ง ในกรณีที่บัตรเครดิตหาย หรือถูกขโมยไปใช้ เราสามารถรายจ่ายที่บัตรเครดิตจ่ายไป โดยที่เราไม่ได้เป็นคนใช้ และสามารถอายัติบัตรได้ทัน ก่อนที่จะมีการใช้จ่ายมากขึ้น

ข้อพิจารณาทั้ง 6 ข้อ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน สิทธิพิเศษและผลประโยชน์จากบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมรายปี วงเงินในบัตรเครดิต ช่องทางการชำระเงิน และบริการเสริมของบัตรเครดิต ที่กล่าวมานั้น จะช่วยให้เรารู้ว่าบัตรเครดิตประเภทใดที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด และเราควรจะสมัครบัตรเครดิตประเภทใด เพื่อที่เราจะได้สิทธิพิเศษและผลประโยชน์จากบัตรเครดิตที่เราได้ทำการสมัครบัตรเครดิต

Copyright © เทคนิคแนวทางการทำบัตรเครดิต All rights reserved.